Wat is het ISF?

 • Het ISF is een samenwerkingsverband van elf Delftse geloofsgemeenschappen (10 kerken en 1 moskee), die het als hun taak zien om de medemens in nood de helpende hand te bieden. Het ISF is sinds 2013 een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en heeft vanwege haar doelstelling ook volledige ANBI-status, zodat giften aan haar aftrekbaar zijn voor de belasting.
 • De financiële middelen komen bijna helemaal vanuit deze geloofsgemeenschappen.
 • De werkzaamheden van het ISF worden verricht door een ingespeeld team van ervaren vrijwilligers.
 • Het ISF moet worden beschouwd als een noodfonds en biedt geen structurele hulp.
 • In bepaalde gevallen bestaat de hulp uit financiële ondersteuning maar het ISF kan ook een bemiddelende rol spelen tussen de aanvrager en verschillende instanties.

Het doel is het bieden van noodhulp aan inwoners van Delft die niet (meer) voldoende geholpen kunnen worden door andere instanties.

Wie kan zich bij het ISF melden?

Enkele voorbeelden van mensen die wij kunnen helpen, zijn:

 • Mensen die plotseling tijdelijk, geen of te weinig inkomen/uitkering ontvangen
 • Mensen die plotseling te maken hebben met éénmalige onverwachte kosten
 • Mensen zonder identiteitsbewijs
 • Mensen die tijdelijk geen onderdak hebben
 • Diaconale medewerkers die informatie, raad of advies nodig hebben

Wilt u zich bij ons melden, kijk dan onder het tabblad: Contact

Bij welke zaken kan het ISF zoal hulp bieden?

 • (dreigende) huisuitzetting,
 • (dreigende) energieafsluiting,
 • dakloosheid,
 • identiteitspapieren, die verloren zijn gegaan
 • geldnood door persoonlijke (familie) omstandigheden,
 • het niet tijdig ontvangen van gelden van uitkeringsinstanties,
 • het ontbreken van leefgeld voor de eerste levensbehoeftes (eten, drinken, kleding en onderdak),
 • in incidentele gevallen begeleiding naar ISOFA voor het leren beheren van het persoonlijke budget.

Wilt u meewerken met het ISF, kijk dan onder het tabblad “Vacatures“