Voor wie?

Wie zijn onze cliënten?

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) is er voor mensen die niet zijn aangesloten bij één van de Delftse geloofsgemeenschappen en die in acute financiële nood zijn geraakt en daardoor niet meer beschikken over geld voor hun primaire levensbehoeften. Mensen die een beroep doen op het ISF moeten woonachtig zijn binnen de gemeentegrenzen van Delft. Cliënten, die buiten Delft wonen, worden door ons niet geholpen, maar zijn aangewezen op hulp in hun eigen woonplaats.

Enkele voorbeelden van mensen die wij kunnen helpen, zijn:

 • Mensen die plotseling tijdelijk, geen of te weinig inkomen/uitkering ontvangen
 • Mensen die plotseling te maken hebben met éénmalige onverwachte kosten
 • Mensen zonder identiteitsbewijs
 • Mensen die tijdelijk geen onderdak hebben
 • Diaconale medewerkers die informatie, raad of advies nodig hebben

Hoe komen cliënten bij ons terecht?

Veel cliënten worden door instanties of relaties/kennissen/vrienden/familie doorverwezen naar het ISF. U kunt ook op eigen initiatief het spreekuur bezoeken. Daarvoor moet u wel een afspraak te maken. U bent altijd welkom voor een gesprek. Contact informatie kunt u vinden onder het tabblad: Contact

Hoe verloopt een gesprek op het spreekuur?

Tijdens uw afspraak staan twee spreekuurhouders u te woord. Dit kunnen wekelijks andere mensen zijn. Zij nemen uw identiteitsgegevens op en registreren uw verhaal en hulpvraag. Als bepaalde informatie ontbreekt wordt u verzocht deze aan te leveren. Ook kan er tijdens het spreekuur, met uw toestemming, worden overlegd met andere instanties.

Als de spreekuurhouders genoeg informatie hebben, zullen zij u vragen weer plaats te nemen in de wachtkamer. De spreekuurhouders zullen dan kort overleggen en een besluit nemen. Dat besluit krijgt u even later te horen.

Bewijsstukken

Voor een snelle en goede besluitvorming willen wij u vragen uw ‘papieren’ mee te nemen. Uw identiteitsbewijs, loonstrook/uitkeringsspecificatie, onbetaalde facturen en schriftelijke correspondentie met instanties zijn de belangrijkste papieren. Als u te weinig informatie meeneemt naar het spreekuur kan het ISF u meestal niet helpen.

Welke hulp kan het ISF bieden?

 • Het tijdelijk verstrekken van leefgeld (als aanvulling op een pakket v/d Voedselbank)
 • Het betalen van identiteitsbewijzen
 • Het betalen van nachtlogies
 • Het verstrekken van renteloze leningen (maximaal € 750,-)
 • Adviezen en doorverwijzingen
 • Bemiddeling met instanties
 • Voor het op orde brengen van de administratie en financiën verwijzen wij door naar onze zusterorganisatie ISOFA.

Privacy

Alle medewerkers van het ISF zullen de door u verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Zonder uw toestemming zal geen informatie aan derden worden verstrekt.
Ons privacy beleid kunt u vinden onder het tabblad: Privacy

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over één van de medewerkers van het ISF of over de behandeling of bejegening dan willen wij u vragen een brief te sturen naar het bestuur van het Interkerkelijk Sociaal Fonds. Binnen 1 maand zal uw klacht worden behandeld. De klacht mag ook per email naar het bestuur worden gestuurd.
Contact informatie kunt u vinden onder het tabblad: Contact