Vacature Penningmeester

Als helpen ‘wie geen helper meer heeft’ je hart heeft, is dit misschien iets voor jou.

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) in Delft is op zoek naar een:

                                    PENNINGMEESTER

De penningmeester is lid van het bestuur en heeft als specifieke taken:

  • het beheren van de geldmiddelen
  • het verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven
  • het doen van betalingen namens het ISF
  • het verzorgen van informatie voor de kascontrolecommissie
  • het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening
  • overige financiële zaken

Voor deze functie is ervaring met financiële administratie noodzakelijk.

Het ISF maakt gebruik van een boekhoudpakket van Conscribo.

De huidige penningmeester zorgt voor een inwerkperiode van minimaal 6 maanden.

WIE ZIJN WIJ

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) is een kleine vrijwilligersorganisatie, die mensen in acute nood  helpt met leefgeld en/of andere financiële ondersteuning. Wij zijn een open en enthousiaste groep mensen die vanuit ons geloof willen meehelpen om de acute armoede in Delft en omstreken te bestrijden. De lijnen zijn kort en de betrokkenheid is groot. De vacatures die wij nu hebben zijn ontstaan door het bereiken van de maximale zittingstermijnen.

Het bestuur vergadert ongeveer 1x per maand (woensdagavond), waarbij we onder meer het beleid, de voortgang en de verantwoording bespreken.

Voor deze bestuursfunctie is het vereist om lid te zijn van één van de leden van het ISF.

INTERESSE?

Heb je interesse in één van de functies, of wil je meer weten, kijk dan op www.ISFdelft.nl, of neem  per email contact op met onze voorzitter Peter van Emmerik via voorzitter@isfdelft.nl, zodat wij nader kennis met je kunnen maken.