Vacatures

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds is op zoek naar mensen die belangstelling hebben voor het werk van:

Inlichtingen

Heeft u belangstelling voor het werk van het ISF en overweegt u zich in te zetten als vrijwilliger? U kunt contact opnemen per mail of per telefoon: De heer Jaap de Groen, tel. 06 53241128 of e-mail: coordinator@isfdelft.nl

Aanmeldprocedure

Mocht u zich aanmelden als vrijwilliger dan zullen er een aantal stappen volgen voor u  daadwerkelijk als vrijwilliger aan de slag kunt gaan:

In het eerste gesprek, dat ook telefonisch kan plaatsvinden, ligt de nadruk op informatievoorziening en kennismaking. Indien mogelijk willen we u vragen een CV op te sturen.

Uw wensen, maar ook onze mogelijkheden komen aan de orde. We zoeken met en voor u naar een passende plek binnen het team van medewerkers.

U wordt daarna door ons uitgenodigd om een keer te komen  meekijken met ervaren vrijwilligers, onze spreekuren worden gewoonlijk op dinsdag gehouden. Dit is de beste manier om het werk te leren kennen. Pas daarna kunnen we samen een besluit nemen over uw inzet voor het ISF.

De eerste stappen

Werken bij het ISF vraagt om kennis en inzicht in mensen. Dat is maatwerk. Stap voor stap begeleiden we u bij het inwerken in het werk van het ISF.

Tijdens de inwerkperiode (gewoonlijk ca. 6 dagdelen) zal er veel aandacht voor u zijn. Hierna besluiten we of u definitief mee gaat draaien in ons team, Naarmate de tijd vordert zult u steeds zelfstandiger gaan werken.

Wanneer u wordt ingezet als spreekuurhouder kunt u na verloop van tijd ( u moet denken aan een jaar ) ook doorgroeien naar 1e spreekuurhouder.

Naast het eigenlijke werk

Ongeveer eenmaal per twee maanden komen we als medewerkers bij elkaar om binnen een vergadering besluiten te nemen over eventueel noodzakelijk aanpassingen, problemen door te geven aan het bestuur en onderling te praten over het eigenlijke werk aan de hand van een paar casussen.

Eenmaal per jaar worden we door het bestuur verrast met een gezellig etentje. Dat doen we samen met de vrijwilligers van ISOFA ( Schuldhulpmaatje Delft ).

Vrijwilligersverzekering

Aanvullend op uw persoonlijke particuliere WA-verzekering heeft de Gemeente Delft een verzekering voor vrijwilligers afgesloten.

Zie ook Vrijwilligersverzekering Gemeente Delft.