Privacyverklaring

Dagelijks kloppen mensen met geldzorgen bij ons aan voor hulp. Het Interkerkelijk Sociaal Fonds is door de kerken in het leven geroepen om financieel te helpen waar geen andere hulp voor handen is. Wij gaan bij het bieden van hulp heel zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. We vinden het namelijk belangrijk dat cliënten zich bij ons veilig voelen.

Hieronder leggen we uit hoe wij omgaan met privacy en wat we met persoonlijke gegevens doen.

Website

U bekijkt deze website anoniem. Uw naam en andere persoonlijke gegevens krijgen wij dus niet te zien. We houden niet bij hoe vaak mensen op onze website komen en welke onderwerpen ze opzoeken.

Links naar andere websites

Op onze website staan links naar websites van andere organisaties. Het Interkerkelijk Sociaal Fonds is niet verantwoordelijk voor uw privacy op die websites. Lees voor de zekerheid de privacyverklaring van de websites die u bezoekt.

Spreekuur

Wanneer u bij ons het spreekuur bezoekt worden een aantal persoonlijke gegevens vastgelegd. Wij hebben een aantal gegevens van u nodig om u te kunnen helpen.

We hebben gegevens nodig als: naam, geboortedatum, geboorteland, adres, postcode, telefoonnummers(s), geslacht en emailadres. Natuurlijk zullen we uitleggen waarvoor de gegevens gebruikt gaan worden en uw om toestemming vragen voor die registratie.

Drie jaar na de afsluiting van het hulptraject worden al uw persoonlijke definitief verwijderd

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. U kan uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken intrekken en u kan vragen om uw gegevens te verwijderen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens we van u hebben of van andere rechten gebruik wilt maken, kan u ons in een mailtje naar info@isfdelft.nl vragen om ze naar u op te sturen.