Financiën ISF

De financiële hulp die het Interkerkelijk Sociaal Fonds Delft geeft, inclusief de onkosten, wordt  betaald door de aangesloten Delftse geloofsgemeenschappen, door fondsen en door particulieren.

Welke kosten maakt het Interkerkelijk Sociaal Fonds?

Er worden kosten gemaakt voor drukwerk en communicatie met onze cliënten, de vrijwilligers en geïnteresseerden. Jaarlijks hebben alle vrijwilligers een gemeenschappelijke activiteit als dank voor hun inzet. De huisvestingskosten zijn nihil omdat de Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft ruimte en faciliteiten ter beschikking stelt.

Wilt u het ISF financieel steunen?

U kunt het werk van het Interkerkelijk Sociaal Fonds Delft financieel steunen door een bijdrage te storten op ING bankrekening IBAN NL14 INGB 0006 7291 43 t.n.v. Interkerkelijk Sociaal Fonds te Delft. De belastingdienst heeft het Fonds aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Aan de eisen m.b.t. informatievoorziening die de belastingdienst sinds 2013 aan een ANBI stelt, is voldaan in het jaarverslag. Het jaarverslag is ook beschikbaar op deze website.