Organisatie

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) is een samenwerkingsverband van Delftse geloofsgemeenschappen dat in 1993 is opgericht. Het ISF is een vereniging. Het Fonds is sinds 8 januari 2013 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het doel en de werkwijze van het ISF zijn vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement. Deze zijn op aanvraag beschikbaar voor geïnteresseerden.

 1. De diaconie van de Protestantse Gemeente Delft (1993)
 2. De PCI H. Sint Ursulafonds (1993)
 3. De diaconie van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente (1993)
 4. De diaconie van de Oud-katholieke Parochie HH
 5. De diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente (1993)
 6. De diaconie van de Chr. Gereformeerde Kerk (1998)
 7. De Sultan Ahmed Moskee(2005)
 8. De diaconie van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (2009)
 9. De ABC-kerk (2011)
 10. De Evangeliegemeente Morgenstond (2012)

Het bestuur van het Fonds bestaat uit de volgende functionarissen:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Ten minste 2 leden

Algemene ledenvergadering en jaarverslag

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording van het gevoerde beleid af aan de leden aan de hand van het jaarverslag.

Activiteiten ISF

Spreekuur:
Voor een uitgebreid overzicht van onze activiteiten, zie ook de pagina voor wie? Het belangrijkste middel in onze dienstverlening is het wekelijkse spreekuur. Op het spreekuur kunt u een aanvraag om hulp doen en wordt u te woord gestaan door twee spreekuurhouders.
Wij werken alleen op afspraak.
Voor openingstijden, zie de pagina Afspraak maken.

Relatie ISF en stichting ISOFA

In 2012 is vanuit het ISF de Stichting ISOFA opgericht, die zich bezighoudt met de begeleiding van cliënten, die te maken hebben met grote schulden. Doel daarbij is om hen te begeleiden uit die schulden en hen uit te leggen hoe ze schulden in de toekomst kunnen voorkomen. Zie ook de website van ISOFA.