Verantwoording Noodhulpactie

Noodhulp winter 2022-2023 (bij Hoofdstuk 2, verantwoording giften en leningen)

Voor algemene armoedebestrijding in Delft en omstreken heeft het Kansfonds, voor de winterperiode 2022-2023 een extra bijdrage aan het ISF ter beschikking gesteld.  Hiermee heeft het ISF een kortlopende hulpactie opgezet met een breder bereik dan de gebruikelijke hulp. Na afloop is de verantwoording van het project door het Kansfonds geaccepteerd, waarmee de actie afgesloten is.

Opzet van de Noodhulpactie:

 1. In totaal is door het Kansfonds aan het ISF €80.000, toegewezen ( €45.000,-in december 2022 en €35.000,- in februari 2023) voor armoedebestrijding in Delft en omstreken (project ‘Noodhulp 2022-2023’). Dit project is naast de reguliere ISF-hulp uitgevoerd conform de Kansfonds richtlijnen die een ruimerehulp toestonden dan alleen leefgeld en leningen.

 1. Op de website van het ISF (https://www.isfdelft.nl/noodhulpactie/ ) is de actie aangekondigd en uitgelegd. Van de website was er een aanvraagformulier te downloaden dat naar een speciaal actie email adres gestuurd kon worden. Ook was er een uitgebreide lijst met FAQ.

 1. Om het project in korte tijd te realiseren zijn in eerste instantie de begeleidende organisaties aangeschreven (30/12: 55 email adressen). De oproep is later herhaald, ook naar de begeleiders zelf(11/2 naar 155 email adressen en 3/4: 221 email adressen). Hiernaast zijn er publicaties in de stadskrant en in het blad van de ouderenbond geweest, zijn er + 50 A4-posters in Delft opgehangen en is er een presentatie geweest bij St. Perspektief.

 1. Voor het project is samengewerkt met de gemeente Delft (voor bekendmaking van de actie), Stichting Urgente Noden (voor opzet en voorkoming van doublures), De Social Hub (https://www.desocialhub.nl/ voor samenwerking met studentenvrijwilligers), ISOFA/st Schuldhulpmaatje (voor doorverwijzing als extra hulp nodig was om administratie op orde te brengen).

 1. Met de Voedselbank in Delft is een speciale actie opgezet om de 425 cliënten te steunen en te informeren over de Noodhulpactie. Om de drempel voor hulp zo laag mogelijk te houden kon men een antwoordstrook inleveren bij de Voedselbank waarna een ISF-vrijwilliger contact opnam om de behoefte te bespreken en samen de aanvraag in te dienen.

 1. Na afloop van de actie wordt een korte enquête verspreid over de actie en de mogelijke verbeteringen.

Noodhulpactie in cijfers:

 1. Vanuit de Noodhulpactie zijn 522 ‘wooneenheden’ geholpen.

Via de actie bij de voedselbank voor Delft en omstreken, hebben alle 425 cliënten een Hema bon van €25,- gekregen. Daarnaast zijn er 93 aanvragen voor betaling van schulden (deels) gehonoreerd.

Als we ervanuit gaan dat een ‘wooneenheid’ gemiddeld uit 2 personen bestaat, dan zijn meer dan 1000 personen uit Delft en omstreken direct geholpen door de Noodhulpactie van het ISF/Kansfonds.

 1. In het kader van de actie zijn er 116 aanvragen ontvangen met in totaal 164 hulpvragen.

Van de 116 aanvragen zijn er:

Helemaal geaccepteerd 84  (73%)
Deels geaccepteerd 9  (8%)
Via regulier ISF hulp 4  (3%)
Niet komen opdagen 6  (5%)
Teruggetrokken 6  (5%)
Afgewezen 7  (6%)

 1. Het totaal aangevraagde bedrag is + €125.000, waarvan €76.681,18 is uitbetaald voor Noodhulpverlening (62%).

Door het Kansfonds is €80.000,- beschikbaar gesteld (€45.000 + €35.000; met max 10% ‘projectkosten’), waarvan 96%  (€76.681,18) is besteed aan de doelstelling van het project. Voor projectkosten is €108,90 uitgegeven. Het restant is, na overleg met het Kansfonds,  aan de Non-Foodbank in Delft geschonken.

 1. De aanvragen werden vooral ingediend door begeleiders
Belangrijkste aanvragers Aantal aanvragen
St. Perspektief 25
Bewindvoerders: 19
Via Bon vd voedselbank actie 12
Delft Support 11
Financiële Winkel / Emma 10
ISOFA 7
Via regulier ISF spreekuur 6
Tbv zichzelf ingediend 5

            Per begeleider werden 1-4 aanvragen ingediend.

 1. De hulpvragen (158) werden ingediend voor verschillende doelen:

(van de hulpvragen is 71% gehonoreerd)

Hulpvraag Aantal
Huur achterstand

(9x dreigende uitzetting voorkomen)

26  (16%)
Huisinrichting (bed, kast, tafel, stoel, verf/behang) 20  (13%)
Hoge energiekosten 15  (9%)
Zorgverzekering 10  (6%)
Tandarts kosten 9    (6%)
Medische hulp(middelen, niet gebit) 7    (5%)
Laptop 6    (4%)
(Kinder)fiets -/reparatie 5    (3%)
Witgoed 5    (3%)
Overig  (minder dan 5x per vraag om…) 55  (35%)

 1. De aangevraagde bedragen (per uniek persoon) varieerden tussen€34,83 en + €15.000,-

Gemiddeld werd er + €1.100 per aanvraag gevraagd en er werd gemiddeld + €735 uitbetaald aan een (deels) goedgekeurde aanvraag. Dit is exclusief de Voedselbankactie.

 1. Er zijn 425 Hema bonnen van €25,- uitgedeeld bij de pakketten van de Voedselbank met een bijlage waarin financiële hulp werd aangeboden. Op het aanbod voor hulp is 12 keer gereageerd, waarvan er 8 aanvragen gehonoreerd zijn.