Veel gestelde vragen: 

 1. Wanneer krijg ik antwoord op mijn aanvraag?
  Binnen 10 dagen na ontvangst van de aanvraag kunt u antwoord van het ISF verwachten. Het antwoord wordt verstuurd naar het email adres vanwaar de aanvraag ingediend is.

 1. Hoe lang duurt het voordat het geld betaald wordt?
  Als positief besloten is, dan wordt binnen 2 werkdagen het geld overgemaakt aan de schuldeiser.

 1. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?
  Er zijn altijd twee ISF vrijwilligers betrokken bij de besluitvorming. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

 1. Kan het ISF het geld op mijn privé rekening storten?
  Betalingen worden alleen gedaan op openstaande facturen en rechtstreeks aan schuldeisers.

 1. Kan ik ook contant geld krijgen?
  Er wordt géén geld contant uitbetaald. In hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden.

 1. Kan ik meerdere keren een aanvraag indienen?
  Het noodfonds is bedoeld om zoveel mogelijk mensen te helpen. Als er al een betaling binnen deze actie gedaan is dan komt u in principe niet voor een tweede ondersteuning in aanmerking. Als uw aanvraag afgewezen is dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen als de situatie veranderd is.

 1. Mag ik meerdere facturen aanbieden ter betaling?
  Er kunnen meerdere facturen tegelijk ingediend worden. Het ISF besluit dan òf en welke factuur (deels) betaald wordt. De aanvrager kan wel een prioriteit aangeven.

 1. Wat gebeurt er met mijn gegevens die ik op het aanvraagformulier vermeld?
  Gegevens worden gedeeld met SUN (Stichting Urgente Noden in Delft e.o.) omdat de noodhulpactie zoveel mogelijk in samen werking met hen gedaan wordt. Geanonimiseerd wordt een samenvatting van de gegevens gedeeld (b.v. met het Kansfonds als verantwoording voor de gedane betalingen). Opgeslagen gegevens worden na afronding van de actie vernietigd. Alleen anonieme samenvattingen worden bewaard.
  Zie ook: https://www.isfdelft.nl/organisatie/privacy/

 1. Gaat de ‘gewone’ hulpverlening door tijdens de Noodhulpactie?
  De normale spreekuren van het ISF voor hulpvragen blijven doorgaan. Bezoek hiervan is alleen op afspraak.
  Voor meer informatie over het ISF spreekuur klik hier: https://www.isfdelft.nl/contact-2/

 1. Kan ik voor een familielid of kennis de tweede ondertekenaar zijn?
  Alléén iemand van een begeleidende instantie waar het ISF mee samenwerkt wordt gezien als geldige ondertekenaar, waardoor het 3de blad van het aanvraagformulier vervalt.

 1. Kan ik naast mijn aanvraag ook bij andere instanties hulp vragen?
  Ja, het is juist de bedoeling dat eerst de voorliggende instanties benaderd worden voordat het ISF kan helpen. SUN is hierop een uitzondering omdat de actie in samenwerking met SUN gedaan wordt.

 1. Kan ik alleen voor energie kosten hulp vragen?
  Nee, de actie van het ISF is zowel armoedebestrijding door energie kosten, als ook voor overige kosten als huur, levensmiddelen, ziektekostenverzekering en andere noodzakelijk uitgaven.

 1. Ik heb mijn energiecompensatie gedoneerd, wordt dit geld ook voor andere doeleinden dan energiehulp gebruikt?
  Nee. Door de bijdrage van het Kansfonds is bredere hulp mogelijk dan alleen bij energie gerelateerde schulden.  Het ISF houdt de betalingen gescheiden waardoor energiecompensatie bedragen bij mensen met een energiehulpvraag terecht komen. Alleen als bij afloop van de actie (maart/april 2023) nog geld over is, wordt het voor andere schuldproblemen ingezet.

 1. Komen mensen zonder verblijfstatus ook in aanmerking voor hulp?
  De Noodhulpactie is erop gericht om mensen in nood hulp te bieden. Waar mogelijk zal het ISF zoeken naar oplossingen om deze mensen adequaat te helpen.

 1. Komen studenten, personen met blokverwarming etc. ook in aanmerking voor hulp?
  Als acute financiële nood aantoonbaar is komt iedereen in aanmerking voor hulp.

 1. Kan ik na 31 maart 2023 nog een aanvraag indienen?
  De actie is verlengd tot 30 april 2023. Na deze datum kunnen aanvragen niet meer in behandeling worden genomen.