Hoe kan de hulp aangevraagd worden:

– De hulp kan eenvoudig aangevraagd worden door het aanvraagformulier ingevuld te emailen naar:  noodhulp@ISFDelft.nl. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

– Als er een begeleidende instantie betrokken is en het aanvraagformulier mede ondertekent, dan hoeft alleen bladzijde 1 en 2 ingevuld en met bijlagen opgestuurd te worden.

– Ondertekent de aanvrager als enige, dan moet ook het 3de blad ingevuld worden en moeten ook de extra gevraagde bijlagen opgestuurd worden.

– Het is altijd mogelijk een schriftelijke toelichting mee te sturen.

– Heeft u nog vragen omtrent uw aanvraag, dan kunt u die per email sturen naar noodhulp@ISFdelft.nl. Het standaard emailadres en telefoonnummer kan hiervoor niet gebruikt worden.