Aanpassingen aan de actie:

De actie is verlengd tot en met 30 april 2023.
Ook mensen uit de omgeving van Delft kunnen in aanmerking komen van de actie.


Gratis Geld …
Gratis geld, is dat niet te mooi om waar te zijn? Hoeveel mensen in onze omgeving zitten hier niet dringend om verlegen?
Toch komt de Noodhulp actie van het ISF-Kansfonds heel dicht bij ‘gratis geld verstrekken’. Op onze website (www.ISFDelft.nl/noodhulpactie) staat hoe u iemand er voor in aanmerking kan komen dat het ISF-Kansfonds onbetaalde rekeningen betaald.
Ook is daar een eenvoudig aanvraag formulier te downloaden om de benodigde informatie te kunnen verstrekken. Dit formulier kan opgestuurd worden naar Noodhulp@ISFDelft.nl, en binnen een week krijgt u een reactie.

De aanvragen hoeven zich niet te beperken tot steun vanwege te hoge energiekosten. Ook een huurschuld, zorgkosten, studiekosten, speciale voorzieningen of onverwachte uitgaven kunnen aangevraagd worden.
En nog meer goed nieuws: de actie is verlengd, waardoor er nu tot 1 mei aanvragen ingediend kunnen worden.
Deze actie wordt gedaan in het kader van armoede bestrijding en om samen iets te kunnen doen aan de financiële nood in onze omgeving.
Mocht u anderen willen attenderen op deze actie, dan kunt u gerust deze email doorsturen.

Met vriendelijke groet,

Peter van Emmerik
Voorzitter ISF Delft