ISF Noodhulpactie winter 2022-2023

Deze noodhulpactie is nu beëindigd.
U kunt geen aanvragen meer indienen. Lopende aanvragen zullen worden afgehandeld.

Deze winter kan het ISF extra hulp bieden aan mensen in acute financiële nood. Dankzij de deelnemende kerken, de bijdragen van gulle Delftenaren die hun energiecompensatie aan het ISF gedoneerd hebben, maar ook dankzij het Kansfonds, kunnen we deze Noodhulpactie starten.

Het principe van de actie is dat voor mensen met betaalproblemen de openstaande factuur (of facturen) rechtstreeks door ISF aan de schuldeiser betaald wordt. Het ISF beoordeelt de aanvragen en besluit welk deel van de openstaande factuur overgenomen wordt.

De actie is breed opgezet en omvat dankzij de bijdrage van het Kansfonds niet alleen het betalen van achterstanden van de energierekening. Ook op het gebied van huur, (ziektekosten)verzekering of andere lasten kan het ISF een financiële bijdrage doen.

Het heeft de voorkeur dat de aanvrager samen met de begeleidende instantie de aanvraag ondertekent en indient. Als er geen begeleider is, dan is aanvullende informatie nodig (blad 3 van het aanvraagformulier).

De actie is éénmalig en is verlengd tot en met april 2023. Afhankelijk van het verloop van de actie kan het ISF besluiten wijzigingen door te voeren. Dit zal dan via deze pagina gecommuniceerd worden.