Post en bezoekadres

Het spreekuur wordt gehouden in de Vierhovenkerk.

Postadres:
secretariaat
Wilhelminalaan 44
2625 KH DELFT

Bezoekadres:
Vierhovenkerk
Obrechtstraat 50
2625 XN DELFT

Openbaar vervoer

Tramlijn 1: Den Haag – Delft, halte Martinus Nijhofflaan. Daarna is het 2 minuten lopen.

Parkeren

In de Obrechtstraat is het vrij parkeren. Op het terrein van de kerk zijn enkele plaatsen beschikbaar.

Telefoon en e-mail

Telefoon: 06 46730542
E-mail:
isfdelft@gmail.com of
sni@isfdelft.nl

Bankrekening

IBAN: NL 14 INGB 0006 7291 43
t.n.v. Interkerkelijk Sociaal Fonds
Busken Huetpad 12
2624 XC Delft