Post en bezoekadres

Het spreekuur wordt gehouden in het Diaconaal Centrum van de diaconie van de Hervormde Gemeente.

Interkerkelijk Sociaal Fonds
Hugo de Grootstraat 10,
2613 TV Delft.
Tel.: 06 – 46 73 05 42

Het pand is een woonhuis. Graag aanbellen (onderste bel).
U wordt persoonlijk binnen gelaten

Openbaar vervoer

Tramlijn 1: Den Haag – Delft, halte Binnenwatersloot. Daarna is het 2 minuten lopen.
Trein: Delft Centraal. Daarna is het 4 minuten lopen.

Parkeren

In de Hugo de Grootstraat is deels alleen parkeren toegestaan voor vergunninghouders. Ook zijn er in de buurt parkeerplaatsen waar tegen betaling geparkeerd kan worden. Aan het einde van de Hugo de Grootstraat is een vrije parkeerplaats, daarna 4 minuten lopen.

Telefoon en e-mail

Telefoon: 06 46730542
E-mail:
sni.isfdelft@gmail.com of
sni@isfdelft.nl

Bankrekening

IBAN: NL 14 INGB 0006 7291 43
t.n.v. Interkerkelijk Sociaal Fonds
Hugo de Grootstraat 10
2613 TV Delft